verpleegkunde

Waarom kiezen voor BenedictusPoort campus Maria Middelares?

Wij bieden je een boeiende en gevarieerde dagopleiding tot gegradueerde verpleegkundige. Met dit Europees erkend diploma kan je in de meeste sectoren van de gezondheidszorg terecht als verpleegkundige.

INFOMOMENT ONLINE of OP AFSPRAAK

Inschrijven voor een infomoment »

dinsdag 19 januari 2021
18u - 20u

Affiche downloaden »


Wil je een afspraak op een ander moment of meer info over de opleiding? Stuur een mailtje of bel naar 09 222 37 82 met jouw vraag.


Katholiek Onderwijs Gent De Bron logo Broeders van Liefde logo Smart School logo Facebook logo NIEUWSBRIEF

BenedictusPoort

 • Een plek waar je jezelf mag zijn en waar samen zorg wordt gedragen voor elkaar.
 • Een plek waar respect, openheid en vertrouwen, creativiteit en deskundigheid sleutelwoorden zijn in de opleiding.
 • Een plek waar levensecht en ervaringsgericht onderwijs wordt gegeven, aansluitend bij de realiteit.
 • Een plek waar er door samenwerking een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd.
 • Een plek waar krachten worden gebundeld en talenten worden ontdekt en verder ontwikkeld.
 • Een plek waar je jezelf ten volle mag ontplooien en waar je op een coachende en gedifferentieerde manier wordt begeleid.

Op deze plek ben je van harte welkom!

BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing kiest

Binnen onze school werken wij met een levensregel gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus. Deze levensregel is een bron die zich richt op de groei van elk individu in het dagelijkse leven.

wie

Wie is wie?

Directieteam

Bij hen berust de dagelijkse leiding over de school. Zij staan ten dienste van ouders, leerkrachten en leerlingen voor tal van vragen, wensen of problemen.

 • Dirk Flamant - Algemeen directeur
 • Carine D'hondt – Pedagogisch directeur
 • Karolin De Nil - Opleidingscoördinator

Stagemedewerker

 • Katrien Wuyts

Vernieuwingen binnen het onderwijs worden opgevolgd en stelselmatig geïmplementeerd binnen onze opleiding. Onze docenten engageren zich ertoe om zich te blijven professionaliseren omdat we vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in het vaandel dragen. De school biedt een antwoord op de steeds toenemende vraag naar kwalitatief geschoolde en onmiddellijk inzetbare verpleegkundigen. Op het einde van de opleiding verwerven studenten het diploma van gegradueerde verpleegkunde (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur). Dit diploma wordt tevens Europees erkend.

Het docententeam volgt elke student op en gaat samen met de student op weg. De student wordt gestimuleerd om eigen keuzes te maken en het eigen leerproces in handen te nemen. Zo krijgen studenten inzicht in hun eigen sterktes en groeimogelijkheden en leren ze hiernaar handelen. We willen studenten doen uitgroeien tot vakbekwame verpleegkundigen met een passie voor de zorgverlening. Levenslang leren staat hierbij centraal.

Naast kennis en vaardigheden, maakt ook attitudevorming een belangrijk deel uit van onze opleiding. We stimuleren studenten om het eigen leerproces in handen te nemen en reiken hen hiervoor de nodige tools aan. Elke student wordt van dichtbij begeleid door een persoonlijke trajectbegeleider. Deze docent stimuleert de student tot kritische zelfreflectie en ondersteunt de student in zijn persoonlijke groei doorheen de opleiding.

We hechten er belang aan alle betrokken actoren (studenten, docenten, werkveld, alumni….) een stem te geven bij de vormgeving van de opleiding. Hun inbreng wordt meegenomen. We hanteren hierbij een open communicatiestijl.

De opleiding HBO (Hoger BeroepsOnderwijs) situeert zich als een kwalificatieniveau 5 tussen Secundair Onderwijs (kwalificatieniveau 4) en Hoger Onderwijs (kwalificatieniveau 6).
'HBO5 Verpleegkunde' is een modulaire, praktijkgerichte dagopleiding die leidt tot het diploma 'Gegradueerde in de Verpleegkunde'.

De opleiding loopt over 3 jaar en telt 5 modules

Instapmomenten: 1 september en 1 februari

1ste jaar

Initiatie
verpleegkunde
(IV)

Verpleegkundige
basiszorg
(VB)

20 weken 20 weken
 Statuut van zorgkundige
2de jaar

Oriëntatie algemene gezondheidszorg
(OAG)

Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
(OGG)

20 weken 20 weken
3de jaar

Toegepaste verpleegkunde
(TV)

40 weken


Gegradueerde in de Verpleegkunde

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 1 - Initiatie Verpleegkunde

In de eerste module starten we met de basisvaardigheden van de verpleegkunde: hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, manutentie, basisreanimatie, verbandleer,… Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden.

Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Initiatie Verpleegkunde.
 • Anatomie & fysiologie
 • medisch rekenen
 • Sociale Vaardigheden
 • Zorg praktijk
 • Communicatie
 • OPA
 • Stage
 • zorg theorie
 • GOA
 • RZL
 • Visie
 • 36 u

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 2 - Verpleegkundige basiszorg

In deze module gaan we over naar meer verpleegtechnische handelingen: de verschillende soorten inspuitingen, de basisbeginselen van wondzorg, zuurstoftherapie,.. Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module
  • Bekom je een deelcertificaat Verpleegkundige Basiszorg.
  • Kun je je laten registreren als ZORGKUNDIGE, op basis van het behaalde deelcertificaat. Dit zal noodzakelijk zijn indien je als zorgkundige of als jobstudent wilt tewerkgesteld worden in de thuis- en bejaardenzorg of in een ziekenhuis.
 • Anatomie & fysiologie
 • Juridische aspecten
 • Portfolio
 • Stage
 • zorg theorie
 • Communicatie
 • medisch rekenen
 • RZL
 • visie
 • GOA
 • OPA
 • Sociale Vaardigheden
 • zorg praktijk
 • 36 u

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 3 - Oriëntatie algemene gezondheidszorg

In deze module ligt de focus op verpleegtechnische vaardigheden: bloed prikken, infuustherapie, sonderen,… Om jou deze vaardigheden eigen te maken ga je enkel op stage naar ziekenhuizen.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg.
 • Communicatie
 • juridische aspecten
 • moeder en kind
 • praktijk heelkunde
 • sociale vaardigheden
 • theorie heelkunde
 • ethische aspecten
 • medisch rekenen
 • opa
 • praktijk medische
 • specifieke zorg
 • theorie medische
 • GOA
 • medische ziekteleer
 • portfolio
 • rzl
 • stage
 • toegepaste communicatie
 • 36 u

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 4 - Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module verdiep je je in de wereld van de ‘oudere’ en psychiatrische zorgvragers. Je loopt stage in de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg.
 • Agogiek
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • medisch rekenen
 • palliatieve zorg
 • praktijk medische
 • theorie heelkunde
 • Communicatie
 • GOA
 • Opa
 • portfolio
 • rzl
 • theorie medische
 • ethische aspecten
 • juridische aspecten
 • ouderenzorg
 • praktijk heelkunde
 • stage
 • theorie communicatie
 • 36 u

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 5 - Toegepaste Verpleegkunde

Deze module gaat dieper in op de reeds verworven kennis, en richt zich op de meer gespecialiseerde technische vaardigheden. Er wordt meer ingezet op het zelfstandig organiseren van geïntegreerde totaalzorgen. Je kan kiezen om je te verdiepen in ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg of ziekenhuisverpleegkunde. Hier wordt er projectmatig gewerkt. Als cursist krijg je de kans om deel te nemen aan een leerwerkplaats, de ultieme voorbereiding op het werkveld!

 • Duur: 40 weken
 • Na het slagen in deze module
  • Bekom je een diploma Gegradueerde Verpleegkunde.
  • Krijg je een diploma Secundair Onderwijs: indien je dit nog niet hebt én je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs.
 • Alternatieve geneeswijzen
 • EBP
 • Juridische aspecten
 • oncologie
 • praktijk chirurgie
 • sociale vaardigheden
 • chirurgie
 • GOA
 • medisch rekenen
 • opa
 • praktijk crisisinterventie
 • stage
 • crisisinterventies / onderzoeken
 • GVO
 • medische ziekteleer
 • portfolio
 • rzl
 • thuisgezondheidsonderzoek
 • 36 u

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Lessen en stage wisselen elkaar af. Meestal heb je 4 weken les en 4 weken stage.

Je wordt intensief en individueel begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling en de stagebegeleiders van de school.

Doorheen de opleidingsjaren loop je stage in verschillende disciplines: geneeskunde, heelkunde, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo kom je terecht in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor specifieke zorgverlening. In de laatste module (Toegepaste Verpleegkunde) worden de disciplines meer uitgediept. Er komen ook stages aan bod binnen verschillende specialiteiten (operatiekwartier, dagziekenhuis, thuiszorg, palliatieve zorg,…).

Woonzorgcentra

WZC Panhuys Park
Destelbergen

WZC Ter Hovingen
Gentbrugge

WZC De Refuge
Gent

WZC Zonnehove
St-Denijs-Westrem

WZC Mariahuis
Gavere

WZC Vincenthof
Oostakker

Prov. Zorgcentrum Lemberge
Merelbeke

WZC Ter Rive
Gent

WZC Het Lindeken
Merelbeke

WZC Sint-Pieter
Lochristi

WZC Hof ter Engelen
Lokeren

WZC Ons Zomerheem
Zomergem

Algemene ziekenhuizen

AZ Maria Middelares
Gent

AZ Sint-Vincentius
Deinze

Universitair Ziekenhuis
Gent

AZ Jan Palfijn
Gent

AZ Sint-Elisabeth
Zottegem

ASZ Aalst
Aalst

Specifieke zorg

M.P.I. Heilig Hart
Deinze (Bachte-Maria-Leerne)

VZW De Bolster
Zwalm

Thuiszorg

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis
Thuisverpleging Solidariteit van het Gezin

Psychiatrische instellingen

VZW Psychiatrisch Centrum Caritas
Melle

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus
St.-Denijs-Westrem

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Eeklo

Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
Gent

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
Gent

Wijkgezondheidscentra

Om de opleiding te starten moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs
 • Je hebt een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar 3de graad BSO (6de jaar BSO)
 • Je hebt geen diploma en je bent minstens 18 jaar OF je wordt 18 jaar in het lopende kalenderjaar:
  Je legt een toelatingsproef af en met toelating van de klassenraad kun je tot de opleiding worden toegelaten.

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties? Of was je geslaagd voor één of meerdere onderdelen van een HBO of bacheloropleiding? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator en dien je aanvraag in. Dit kan per mail naar campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be of telefonisch op het nummer 09 222 37 82.

vdab

Je kan de opleiding ook volgen via:

 • VDAB - Voor meer info surf naar www.vdab.be
 • Project 600

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6de jaar BSO)

Inschrijfmomenten:

 • Infomomenten/opendeurdag
 • Op schooldagen na afspraak campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be of 09/222 37 82

Instapmomenten:

Je kan de opleiding starten of instappen op twee momenten tijdens het schooljaar, nl. 1 september en 1 februari.

Zowel op school als op stage kun je rekenen op een individuele begeleiding door docenten/stagebegeleiders.

Ben je op zoek naar een efficiënte studiemethode of planning, heb je last van faalangst of stress, dan kun je bij ons beroep doen op een studiecoach.

Vanaf het begin van de 2de module tot op het einde van je opleiding krijg je een trajectbegeleider toegewezen. Dit is een docent die je intensief opvolgt en bijstuurt.

Je wordt op verschillende manieren geëvalueerd: d.m.v. taken, toetsen, praktijkoefeningen, schriftelijke of mondelinge evaluaties, …

We evalueren de theorie en de praktijk aan de hand van permanente evaluatie. Deze evaluatiemomenten vinden plaats op doorgaans vastgelegde data.

Na het behalen van je diploma ‘Gegradueerde in de Verpleegkunde’ kun je aan de slag in de meeste sectoren van de gezondheidszorg.

Je hebt ook nog heel wat mogelijkheden om verder te studeren:

 • Brugopleiding tot het behalen van een Bachelor in de Verpleegkunde
 • Kaderopleiding of andere opleidingen georganiseerd door de beroepsvereniging
 • Posthogeschoolopleiding ter vervolmaking in een specifiek domein: geestelijke gezondheidszorg, wondzorg, diabetes, oncologie, palliatieve zorgen….
 • Lerarenopleiding

Om de kwaliteit van je verpleegkundig handelen actueel te houden is levenslang leren belangrijk.

De lessen gaan door van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u10 en 16u00.
Op woensdag heb je les tot 11u40 , in de namiddag ben je vrij.
Dit uurschema kan anders zijn tijdens je stagemomenten.

Je betaalt geen inschrijvingsgeld.

Contact

Heeft u nog vragen of bemerkingen? Dan kan u hieronder uw gegevens invullen. Wij nemen spoedig terug contact met u op.
 

Your copy of PHP Form Builder is NOT authorized.
About PHP Form Builder License

Aard van uw vraag (om deze direct naar de juiste persoon te kunnen sturen):

Uw gegevens:

Campus Maria Middelares

Kortrijksesteenweg 1024, 9000 Gent
Tel.: 09 222 37 82

plannetje
BenedictusPoort logo