verpleegkunde

Waarom kiezen voor BenedictusPoort campus De Deyne?

Wij bieden je een boeiende en gevarieerde dagopleiding tot gegradueerde verpleegkundige. Met dit Europees erkend diploma kan je in de meeste sectoren van de gezondheidszorg terecht als verpleegkundige.

INFOMOMENT ONLINE of OP AFSPRAAK

 • dinsdag 18 januari 2022
  18u-20u
 • SID-in beurs in Flanders Expo op 27/01/2022, 28/01/2022 en 29/01/2022
 • zaterdag 23/04/2022
  11u-16u
 • zaterdag 18/06/2022
  13u-17u
 • donderdag 23/06/2022
  16u-19u
 • dinsdag 23/08/2022
  11u-19u

Inschrijven voor een infomoment »

Affiche downloaden »


Katholiek Onderwijs Gent Stroming logo Broeders van Liefde logo Smart School logo Facebook logo NIEUWSBRIEF

BenedictusPoort

 • Een plek waar je jezelf mag zijn en waar samen zorg wordt gedragen voor elkaar.
 • Een plek waar respect, openheid en vertrouwen, creativiteit en deskundigheid sleutelwoorden zijn in de opleiding.
 • Een plek waar levensecht en ervaringsgericht onderwijs wordt gegeven, aansluitend bij de realiteit.
 • Een plek waar er door samenwerking een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd.
 • Een plek waar krachten worden gebundeld en talenten worden ontdekt en verder ontwikkeld.
 • Een plek waar je jezelf ten volle mag ontplooien en waar je op een coachende en gedifferentieerde manier wordt begeleid.

Op deze plek ben je van harte welkom!

BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing kiest

Binnen onze school werken wij met een levensregel gebaseerd op de spiritualiteit van Benedictus. Deze levensregel is een bron die zich richt op de groei van elk individu in het dagelijkse leven.

wie

Wie is wie?

Directieteam

Bij hen berust de dagelijkse leiding over de school. Zij staan ten dienste van docenten en studenten voor tal van vragen, wensen of problemen.

 • Dirk Flamant - Algemeen directeur
 • Carine D'hondt – Pedagogisch directeur
 • Karolin De Nil - Opleidingscoördinator
 • Nele De Mol - Directeur HR en organisatie

Stagemedewerker

 • Katrien Wuyts

Vernieuwingen binnen het onderwijs worden opgevolgd en stelselmatig geïmplementeerd binnen onze opleiding. Onze docenten engageren zich ertoe om zich te blijven professionaliseren omdat we vakbekwaamheid en deskundigheid hoog in het vaandel dragen. De school biedt een antwoord op de steeds toenemende vraag naar kwalitatief geschoolde en onmiddellijk inzetbare verpleegkundigen. Op het einde van de opleiding verwerven studenten het diploma van gegradueerde verpleegkunde (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur). Dit diploma wordt tevens Europees erkend.

Het docententeam volgt elke student op en gaat samen met de student op weg. De student wordt gestimuleerd om eigen keuzes te maken en het eigen leerproces in handen te nemen. Zo krijgen studenten inzicht in hun eigen sterktes en groeimogelijkheden en leren ze hiernaar handelen. We willen studenten doen uitgroeien tot vakbekwame verpleegkundigen met een passie voor de zorgverlening. Levenslang leren staat hierbij centraal.

Naast kennis en vaardigheden, maakt ook attitudevorming een belangrijk deel uit van onze opleiding. We stimuleren studenten om het eigen leerproces in handen te nemen en reiken hen hiervoor de nodige tools aan. Elke student wordt van dichtbij begeleid door een persoonlijke trajectbegeleider. Deze docent stimuleert de student tot kritische zelfreflectie en ondersteunt de student in zijn persoonlijke groei doorheen de opleiding.

We hechten er belang aan alle betrokken actoren (studenten, docenten, werkveld, alumni….) een stem te geven bij de vormgeving van de opleiding. Hun inbreng wordt meegenomen. We hanteren hierbij een open communicatiestijl.

De opleiding 'HBO5 Verpleegkunde' staat voor Hoger BeroepsOnderwijs die zich situeert op kwalificatieniveau 5 tussen secundair onderwijs (kwalificatieniveau 4) en hoger onderwijs (kwalificatieniveau 6). De opleiding is een modulaire, praktijkgerichte dagopleiding die leidt tot het diploma 'Gegradueerde in de Verpleegkunde'

De opleiding loopt over 3 jaar en telt 5 modules

Instapmomenten: 1 september en 1 februari

1ste jaar

Initiatie
verpleegkunde
(IV)

Verpleegkundige
basiszorg
(VB)

20 weken 20 weken
 Statuut van zorgkundige
2de jaar

Oriëntatie algemene gezondheidszorg
(OAG)

Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
(OGG)

20 weken 20 weken
3de jaar

Toegepaste verpleegkunde
(TV)

40 weken


Gegradueerde in de Verpleegkunde

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 1 - Initiatie Verpleegkunde

In de eerste module starten we met de basisvaardigheden van de verpleegkunde: hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, manutentie, basisreanimatie, verbandleer,… Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden.

Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Initiatie Verpleegkunde.
Opleidingsonderdelen theorie Opleidingsonderdelen praktijk Opleidingsonderdelen stage
Anatomie en fysiologie Medisch rekenen CLUSTER STAGE
Stage
Stageopdrachten
Casustoets
Communicatie Sociale vaardigheden
Farmacologie Zorg praktijk
Portfolio
CLUSTER VISIE
Evidence Based Practice (EBP)
RZL en ethiek
Visie
Zorg theorie

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 2 - Verpleegkundige basiszorg

In deze module komen verpleegtechnische handelingen aan bod: de verschillende soorten inspuitingen, de basisbeginselen van wondzorg, zuurstoftherapie, … Ook in deze module wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden. Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module
  • Bekom je een deelcertificaat Verpleegkundige Basiszorg.
  • Kun je je laten registreren als ZORGKUNDIGE, op basis van het behaalde deelcertificaat.
Opleidingsonderdelen theorie Opleidingsonderdelen praktijk Opleidingsonderdelen stage
Anatomie en fysiologie Medisch rekenen CLUSTER STAGE
Stage
Stageopdrachten
Casustoets
Communicatie Sociale vaardigheden
Farmacologie Zorg praktijk
Portfolio
CLUSTER VISIE
Evidence Based Practice (EBP)
Juridische aspecten
RZL en ethiek
Visie
Zorg theorie

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 3 - Oriëntatie algemene gezondheidszorg

In deze module ligt de focus op verpleegtechnische vaardigheden: bloed prikken, infuustherapie, sonderen,… Om jou deze vaardigheden eigen te maken ga je enkel op stage naar ziekenhuizen.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg.
Opleidingsonderdelen theorie Opleidingsonderdelen praktijk Opleidingsonderdelen stage
CLUSTER COMMUNICATIE
Communicatie
Toegepaste communicatie
Medisch rekenen CLUSTER STAGE
Stage
Stageopdrachten
Casustoets
Farmacologie Sociale vaardigheden
Medische ziekteleer CLUSTER ZORGPRAKTIJK
Praktijk heelkunde
Praktijk medische
Portfolio
CLUSTER VISIE
Evidence Based Practice (EBP)
Juridische aspecten
RZL en ethiek
CLUSTER ZORGTHEORIE
Moeder en kind
Specifieke zorg
Theorie heelkunde
Theorie medische

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 4 - Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg

In deze module verdiep je in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Je loopt stage in de geestelijke gezondheidszorg en in de thuiszorg of ouderenzorg.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module bekom je een deelcertificaat Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg.
Opleidingsonderdelen theorie Opleidingsonderdelen praktijk Opleidingsonderdelen stage
CLUSTER COMMUNICATIE
Agogiek
Communicatie
Medisch rekenen
Stage
Stageopdrachten
Casustoets
Farmacologie Sociale vaardigheden
Portfolio CLUSTER ZORGPRAKTIJK
Praktijk heelkunde
Praktijk medische
CLUSTER VISIE
Evidence Based Practice (EBP)
Juridische aspecten
RZL en ethiek
Zorg theorie

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Module 5 - Toegepaste Verpleegkunde

Deze module gaat dieper in op de reeds verworven kennis, en richt zich op de meer gespecialiseerde technische vaardigheden. Er wordt meer ingezet op het zelfstandig organiseren van geïntegreerde totaalzorgen. Je kan kiezen om je te verdiepen in ouderenzorg of thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of ziekenhuisverpleegkunde. Hier wordt er projectmatig gewerkt. Tijdens de module TV doorloop je ook een leerwerkplaats, de ultieme voorbereiding op het werkveld! Als student krijg je ook de kans om deel te nemen aan een buitenlandse stage.

 • Duur: 40 weken
 • Na het slagen in deze module
  • Bekom je een diploma Gegradueerde Verpleegkunde.
  • Krijg je een diploma Secundair Onderwijs: indien je dit nog niet hebt én je in het bezit bent van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs.
Opleidingsonderdelen theorie Opleidingsonderdelen praktijk Opleidingsonderdelen stage
Farmacologie Medisch rekenen
Stage
Stageopdrachten
Casustoets
Medische ziekteleer Sociale vaardigheden
Portfolio CLUSTER ZORGPRAKTIJK
Praktijk chirurgie
Praktijk crisisinterventies
CLUSTER VISIE
Aanvullende zorg
Evidence Based Practice (EBP)
Juridische aspecten
RZL en ethiek
CLUSTER ZORGTHEORIE
Chirurgie
Crisisinterventies/ onderzoeken
Oncologie
Projectvak
Thuisgezondheidszorg

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Lessen en stage wisselen elkaar af. Meestal heb je 4 weken les en 4 weken stage.

Je wordt intensief en individueel begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling en de stagebegeleiders van de school.

Doorheen de opleidingsjaren loop je stage in verschillende disciplines: geneeskunde, heelkunde, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo kom je terecht in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg, psychiatrische instellingen en instellingen voor specifieke zorgverlening. In de laatste module (Toegepaste Verpleegkunde) worden de disciplines meer uitgediept. Er komen ook stages aan bod binnen verschillende specialiteiten (operatiekwartier, dagziekenhuis, thuiszorg, palliatieve zorg,…). Tijdens het laatste jaar zal je ook een leerwerkplaats doorlopen als ultieme voorbereiding op het werkveld. En als laatstejaarsstudent krijg je ook de kans om deel te nemen aan een buitenlandse stage.

Woonzorgcentra

WZC Den Anker
Wichelen

WZC De Refuge
Gent

WZC Hof ter Engelen
Lokeren

WZC Leiehome
Drongen

Prov. Zorgcentrum Lemberge
Merelbeke

WZC Mariahuis
Gavere

WZC Ons Zomerheem
Zomergem

WZC Panhuys Park
Destelbergen

WZC Sint-Jozef
Gent

WZC Sint-Pieter
Lochristi

WZC Ter Hovingen
Gentbrugge

WZC Ter Rive
Gent

WZC Vincenthof
Oostakker

WZC Zonnehove
Sint-Denijs-Westrem

Algemene ziekenhuizen

ASZ Aalst
Aalst

AZ Jan Palfijn
Gent

AZ Sint-Blasius Dendermonde
Dendermonde

AZ Sint-Vincentius
Deinze

AZ Maria Middelares
Gent

OLV Aalst
Aalst

AZ Sint-Elisabeth
Zottegem

Universitair Ziekenhuis
Gent

Specifieke zorg

DVC Heilig Hart
Deinze (Bachte-Maria-Leerne)

VZW De Bolster
Zwalm

Thuiszorg

Thuisverpleging i-mens

Thuisverpleging Wit-Gele Kruis

Geestelijke gezondheidszorg

Karus
Campus Gent en Campus Melle

PC Gent-Sleidinge
Campus Gent en Campus Sleidinge

PC Guislain
Gent

PC Sint-Franciscus De Pelgrim
Zottegem

PC Sint-Jan Eeklo
Eeklo

Wijkgezondheidscentra

Buitenlandse stage

Om de opleiding te starten moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs
 • Een diploma van secundair onderwijs
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Een diploma van bachelor of master
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met een van de bovenstaande studiebewijzen is erkend

Als je het secundair onderwijs niet hebt afgewerkt:

 • maar je bent ouder dan 18 jaar, kan je mits het slagen op een toelatingsproef toegelaten worden door de klassenraad.
 • en je wil starten op 1 september, moet je 18 worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 jaar zijn.

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties? Of was je geslaagd voor één of meerdere onderdelen van een HBO5 of bacheloropleiding? Neem dan contact op met de opleidingscoördinator en dien je aanvraag in. Dit kan per mail naar campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be of telefonisch op het nummer 09 222 37 82.

vdab

Je kan de opleiding ook volgen via:

 • VDAB - Voor meer info surf naar www.vdab.be
 • Project 600
 • IntegraZorg (pilootproject kwalificerende opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige voor erkende vluchtelingen)
 • #Kies voor de zorg: is een project dat de mogelijkheid biedt aan werknemers van buiten het paritair comité 330 om zich om te scholen tot verpleegkundige of zorgkundige via een gefinancierde job in de zorgsector. De kandidaten kunnen de opleiding volgen met behoud van loon.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Verworven diploma of studiegetuigschrift van de 2de of 3de graad secundair onderwijs
 • Eventueel bewijsstukken van behaalde credits

Inschrijfmomenten:

 • Infomomenten/opendeurdag
 • Op schooldagen na afspraak campus.mariamiddelares@benedictuspoort.be of 09/222 37 82

Instapmomenten:

Je kan de opleiding starten of instappen op twee momenten tijdens het schooljaar, nl. 1 september en 1 februari.

Zowel op school als op stage kun je rekenen op een individuele begeleiding door docenten/stagebegeleiders.

Ben je op zoek naar een efficiënte studiemethode of planning, heb je last van faalangst of stress, dan kun je bij ons beroep doen op een leercoach.

Vanaf de start tot op het einde van je opleiding krijg je een trajectbegeleider toegewezen. Dit is een docent die je intensief opvolgt en bijstuurt.

Je wordt op verschillende manieren geëvalueerd: d.m.v. taken, toetsen, praktijkoefeningen, schriftelijke of mondelinge evaluaties, …

We evalueren de theorie en de praktijk aan de hand van permanente evaluatie.

Na het behalen van je diploma ‘Gegradueerde in de Verpleegkunde’ kun je aan de slag in de meeste sectoren van de gezondheidszorg.

Je hebt ook nog heel wat mogelijkheden om verder te studeren:

 • Brugopleiding tot het behalen van een Bachelor in de Verpleegkunde
 • Kaderopleiding of andere opleidingen georganiseerd door de beroepsvereniging
 • Posthogeschoolopleiding ter vervolmaking in een specifiek domein: geestelijke gezondheidszorg, wondzorg, diabetes, oncologie, palliatieve zorgen….
 • Lerarenopleiding

Om de kwaliteit van je verpleegkundig handelen actueel te houden is levenslang leren belangrijk.

De lessen gaan door van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u10 en 16u00.
Op woensdag heb je les tot 11u40, in de namiddag ben je vrij.
Dit uurschema kan anders zijn tijdens je stagemomenten.

Eén dag per week volg je de lessen online van thuis uit.

Je betaalt geen inschrijvingsgeld.

Contact

Heeft u nog vragen of bemerkingen? Dan kan u hieronder uw gegevens invullen. Wij nemen spoedig terug contact met u op.
 

Aard van uw vraag (om deze direct naar de juiste persoon te kunnen sturen):

Uw gegevens:

Campus De Deyne

Ebergiste De Deynestraat 2A, 9000 Gent
Tel.: 09 222 37 82

BenedictusPoort logo