MODULE 3

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

In de derde module leer je onder andere complexere wonden verzorgen, wieken plaatsen, haakjes en draadjes verwijderen, bloedafname, infuus en maagsonde plaatsen, …  Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden, medisch rekenen, … . 

Je loopt stage in ziekenhuizen.

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module behaal je het deelcertificaat Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg.
 • Cluster medische ziekteleer
 • Cluster communicatie
 • Cluster farmacologie
 • Cluster visie
  • Evidence Based Practice
  • Ethiek en Religie, zingeving en levensbeschouwing
  • Juridische aspecten
 • Cluster zorg theorie
  • Chirurgie 
  • Crisisinterventies / onderzoeken 
  • Oncologie 
  • Thuisgezondheidszorg 
 • Cluster Portfolio 
 
 • Cluster medisch rekenen
 • Cluster sociale vaardigheden
 • Cluster zorg praktijk
  • Praktijk chirurgie 
  • Praktijk crisinterventies

Cluster stage

 • Stage
 • Stage-opdrachten
 • Casustoets

Instapmomenten: 1 september en 1 februari