Inschrijvingen

Om de opleiding te starten moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs
 • Een diploma van secundair onderwijs
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • Een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • Een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • Een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • Een diploma van bachelor of master
 • Een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de bovenstaande studiebewijzen is erkend.

Toelatingsproeven

Als je het secundair onderwijs niet hebt afgewerkt:

 • maar je bent ouder dan 18 jaar, kan je mits het slagen op de toelatingsproef door de klassenraad toegelaten worden tot de opleiding.
 • en je wil starten op 1 september, moet je 18 jaar worden voor 31 december van dat schooljaar. Als je wil starten op 1 februari moet je al 18 jaar zijn.

Om te weten wat je kan doen om deel te nemen aan een toelatingsproef raadpleeg je de volgende procedure:  

Toelatingsproef 

Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties? Of was je geslaagd voor één of meerdere onderdelen van een HBO5 of bacheloropleiding?

Dien dan de vrijstellingsaanvraag in aan de hand van onderstaande stappen:

Indien er nog verdere vragen zijn, neem gerust contact op met de school op volgend telefoonnummer 09/222 37 82.

Je kan de opleiding ook volgen via:

 • VDAB - Voor meer info surf naar www.vdab.be
 • Project 600
 • IntegraZorg: pilootproject kwalificerende opleidingen tot verpleegkundige en zorgkundige voor erkende vluchtelingen.
 • #Kies voor de zorg: is een project dat de mogelijkheid biedt aan werknemers van buiten het paritair comité 330 om zich om te scholen tot verpleegkundige of zorgkundige via een gefinancierde job in de zorgsector. De kandidaten kunnen de opleiding volgen met behoud van loon.

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Verworven diploma of studiegetuigschrift van de 2de of 3de graad secundair onderwijs
 • Bij aanvraag van vrijstellingen ook:
  • ECTS-fiches meebrengen van het academiejaar waarin je (een) bepaalde module(s) hebt behaald
  • Creditbewijzen meebrengen van modules die je reeds hebt verworven
  • Een overzicht van de reeds gepresteerde stage-uren in een (bachelor-) opleiding verpleegkunde

Inschrijfmomenten

Instapmomenten

Je kan de opleiding starten of instappen op twee momenten tijdens het schooljaar, nl. 1 september en 1 februari.

Infomomenten op campus De Deyne

 • Zaterdag 22 juni 2024 van 14u tot 17u30
 • Donderdag 22 augustus  2024 van 16u tot 19u
Inschrijven in juli of augustus? Dat kan op volgende momenten:  
 • Maandag 1 juli 2024 – vrijdag 5 juli 2024: van 9u – 16u
 • Woensdag 21 augustus 2024 – vrijdag 30 augustus 2024: van 9u – 16u