Algemene info

Zowel op school als op stage kun je rekenen op een individuele begeleiding door docenten / stagebegeleiders.

Ben je op zoek naar een efficiënte studiemethode of planning, heb je last van faalangst of stress ..., dan kun je bij ons beroep doen op een leercoach

Vanaf de start tot op het einde van je opleiding krijg je een trajectbegeleider toegewezen. Dit is een docent die jouw leerproces en groeitraject samen met jou opvolgt en jou helpt om bij te sturen waar nodig.

Het evalueren gebeurt niet op basis van examens maar wel op basis van permanente evaluatie. Op regelmatige basis worden theorie en praktijk geëvalueerd waardoor de hoeveelheid leerstof dat per evaluatie moet verwerkt worden beperkter is. Hierdoor zijn de studiepakketten kleiner.

In HBO5 Verpleegkunde krijgen studenten de mogelijkheid om te herkansen bij (cluster)tekorten. 

In Graduaat Basisverpleegkunde krijgen studenten de mogelijkheid om bij tekorten zich bij te werken en te remediëren. 

Met een diploma 'Gegradueerde in de Verpleegkunde' en 'Graduaat Basisverpleegkunde' kan je meteen aan de slag in het werkveld. Verpleegkunde is immers nog steeds een knelpuntberoep.

Je hebt ook nog heel wat mogelijkheden om verder te studeren:

  • brugopleiding tot het behalen van een Bachelor in de Verpleegkunde;
  • kaderopleiding of andere opleidingen georganiseerd door de beroepsvereniging;
  • postgraduaten ter vervolmaking in een specifiek domein: geestelijke gezondheidszorg, wondzorg, diabetes, oncologie, palliatieve zorgen,..
  • lerarenopleiding ...;

Om de kwaliteit van je verpleegkundig handelen actueel te houden is levenslang leren belangrijk!

De lessen gaan door van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8u10 en 16u00.
Op woensdag heb je les tot 11u40, in de namiddag ben je vrij.

Tijdens je stage is je uurrooster afhankelijk van de planning op de stagedienst. Je zal tijdens je stage werken in shiften. 

Je betaalt geen inschrijvingsgeld.

Bij inschrijving ontvangt elke student een overzicht met de richtprijzen van de verplichte en niet verplichte uitgaven per module. In het document met de richtprijzen staan voor sommige kosten vaste prijzen vermeld en voor andere richtprijzen.

Tweemaal per module ontvangt elke student een (tussentijdse) afrekening van de schoolkosten. 

Voor vragen of bezorgdheden omtrent de schoolfactuur neem je best contact op met de opleidingscoördinator of het studentensecretariaat: verpleegkunde@benedictuspoort.be - 09/ 222 37 82 

Klokkenluidersregeling

Inbreuken of vermoedens van inbreuken op bepaalde EU-regelgeving kan je hier melden