MODULE 4

Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

In deze module leer je onder andere  een glycemie bepalen, insuline toedienen, verschillende types wondzorg uitvoeren, … . 

Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden, medisch rekenen, … .

Je loopt stage in algemene ziekenhuizen,  woonzorgcentra en de geestelijke gezondheidszorg. 

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module behaal je het deelcertificaat Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg
 • Cluster Communicatie
 • Cluster Farmacologie
 • Cluster Portfolio
 • Cluster Visie
  • Evidence Based Practice
  • Juridische aspecten 
  • Ethiek
 • Cluster zorg theorie
  • Geestelijke gezondheidszorg 
  • Ouderenzorg 
  • Palliatieve zorg
  • Theorie heelkunde 
  • Theorie medische 
 
 • Cluster medisch rekenen
 • Cluster sociale vaardigheden
 • Cluster zorg praktijk
  • Praktijk heelkunde 
  • Praktijk medische 

Cluster stage

 • Stage
 • Stage-opdrachten
 • Casustoets

Instapmomenten: 1 september en 1 februari