MODULE 2

Basis verpleegkunde Basiszorg

In de tweede module worden de basisvaardigheden van de verpleegkunde verder uitgediept: toedienen van geneesmiddelen, compressietherapie, hulp bij eliminatie van afvalstoffen, stomazorg, wondzorg, respiratoire nursing, slikstoornissen, … Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden, medisch rekenen, … .

Je loopt stage in ziekenhuizen, en woonzorgcentra, thuiszorg, … .

  • Duur: 20 weken
  • Na het slagen in deze module behaal je het deelcertificaat Basisverpleegkunde Basiszorg
  • Je kan het certificaat van zorgkundige digitaal aanvragen. 
  • Cluster Zorg
  • Cluster Communcatie 
  • Cluster Visie 
  • Cluster Portfolio 
 
  • Stage 
  • stage-opdrachten 

Instapmomenten: 1 september en 1 februari