MODULE 1

Initiatie Basisverpleegkunde

In de eerste module leer je de basisvaardigheden van de verpleegkunde: hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, manutentie, basisreanimatie, verbandleer, … Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden, medisch rekenen, … .

Je loopt stage in ziekenhuizen en woonzorgcentra.

  • Duur: 20 weken
  • Na het slagen in deze module behaal je het deelcertificaat Initiatie Basisverpleegkunde.
  • Cluster Zorg 
  • Cluster Communicatie 
  • Cluster Visie
  • Cluster Portfolio 
 
  • Stage 
  • Stage-opdrachten 

Instapmomenten: 1 september en 1 februari