MODULE 5

Toegepaste Verpleegkunde

In de vijfde module leer je tal van vaardigheden met betrekking tot de verschillende stelsels nl. huid- en zintuigen, gastro- intestinaal stelsel, ademhalingsstelsel, cardiovasculair stelsel, … .

Er wordt sterk ingezet op communicatieve en sociale vaardigheden, medisch rekenen, … . 

Je loopt stage in algemene ziekenhuizen en woonzorgcentra, specifieke zorgverlening, buitenlandse stage, geestelijke gezondheidzorg, ambulante zorg, thuiszorg, … . In het derde opleidingsjaar krijg je ook de mogelijkheid om keuzestages door te geven. 

 • Duur: 20 weken
 • Na het slagen in deze module behaal je het deelcertificaat van de module Toegepaste Verpleegkunde. 
 • Cluster medische ziekteleer
 • Cluster farmacologie
 • Cluster portfolio
 • Cluster visie
  • Evidence Based Practice
  • Ethiek 
 • Cluster zorg theorie
  • Chirurgie 
  • Crisisinterventies/onderzoeken 
  • Oncologie 
  • Projectvak 
  • Thuisgezondheidszorg 
 
 • Cluster medisch rekenen
 • Cluster sociale vaardigheden
 • Cluster zorg praktijk
  • Praktijk chirurgie 
  • Praktijk Crisisinterventies

Cluster stage

 • Stage
 • Stage-opdrachten
 • Casustoets
 • Integratieproef

Instapmomenten: 1 september en 1 februari