EERSTE GRAAD

B-stroom

Voor wie?

Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs en hebt daardoor een leerachterstand.

Je wil graag al doende leren.

Wat leer je?

In de eerste graad krijg je een brede, algemene vorming.

Je verwerkt de leerstof volgens je eigen talenten en mogelijkheden.

We stimuleren bij elke leerling een maximale groei via samenwerkingswerkvormen en differentiatie.

In het vak Taalatelier ga je spelenderwijs met de verschillende talen aan de slag (Nederlands, Frans en Engels). 

Tijdens Masterclass werk je met thema’s zoals leren leren, pesten, persoonlijke groei, sociale media …

In het tweede leerjaar maak je kennis met onze twee domeinen zodat je de juiste keuze kan maken.

Wat kan je hierna doen?

Je kan na het eerste leerjaar B kiezen voor:

 • 2A (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad)
 • 2B
 • 1A

Je kan na het tweede leerjaar B kiezen uit:

 • Organisatie en logistiek (arbeidsmarkt)
 • Zorg en welzijn (arbeidsmarkt)

Wil je een andere studierichting volgen, dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Hulp of extra info nodig

Vakken
1B
2B

Algemeen

Artistieke vorming

3

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

3

2

Maatschappelijke vorming

3

2

Natuurwetenschappen

3

-

Techniek

2

-

Natuur, ruimte en techniek

-

3

Taal

Frans

2

2

Engels

1

1

Nederlands

4

4

Taalatelier

2
-
Wiskunde
Wiskunde

5

3

Complementaire vakken

ICT

1

-

Masterclass

1

1

Basisopties (keuze)
 • Economie en organisatie +
  Maatschappij en welzijn

-
-

5
5

 • Economie en organisatie +
  Kunst en creatie

-
-

5
5

Totaal aantal uren
32
32

EERSTE GRAAD

In de eerste graad kan je kiezen uit verschillende basisopties. Zo ontdek je wat je leuk vindt en welke studierichting je wilt volgen.

Heb je een getuigschrift basisonderwijs? Dan start je in 1A.

Je kan kiezen uit deze basisopties:

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • Moderne talen en wetenschappen

Ontdek hier het lessenrooster

Heb je nog geen getuigschrift basisonderwijs of wil je graag al doende leren? Dan start je in 1B.

Je combineert de basisoptie Economie en organisatie met:

 • Maatschappij en welzijn of
 • Kunst en creatie

Ontdek hier het lessenrooster