ZEVENDE JAAR

Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige

FINALITEIT

BSO

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je hebt een warm hart, draagt graag zorg voor de oudere zorgvrager. Je bent sociaal en steekt graag de handen uit de mouwen.

In de derde graad volgde je bijvoorbeeld Basiszorg en ondersteuning.

Wat leer je?

Je leert de oudere zorgvrager ondersteunen, maar eveneens mensen met een beperking, psychische zorgvragers en mensen met een verslaving.

Je voert verpleegkundige taken uit onder toezicht van een verpleegkundige.

Je maakt ook kennis met de palliatieve zorg.

Waar doe je stage?

Je doet stage in woon- en zorgcentra, thuiszorg, dienstencentra en dagverzorgingscentra.

Wat kan je hierna doen?

Je kan meteen aan de slag als zorgkundige.

Je kan verder studeren aan een hogeschool: Graduaat Basisverpleegkunde, Orthopedagogische begeleiding, Maatschappelijk werk …

Hulp of extra info nodig

Vakken
7TBZ

Algemeen

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Frans

2

Complementaire vakken

Masterclass

1

Specifiek

Directe Zorg

3

Expressie

2

Indirecte Zorg

2

Pedagogisch agogisch handelen

3

Seminarie

2

Stage-uren

11

Totaal aantal uren

34

domein

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je werkt graag met mensen en je draagt zorg voor jezelf en voor anderen. Later wil je graag werken met kinderen, ouderen of met mensen die hulp nodig hebben.