ZEVENDE JAAR

Kinderzorg

FINALITEIT

BSO

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je hebt een warm hart, draagt graag zorg en animeert graag kinderen. Je bent sociaal en steekt graag de handen uit de mouwen.

In de derde graad volgde je bijvoorbeeld Basiszorg en ondersteuning.

Wat leer je?

Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.

Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.

Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters en kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben.

Waar doe je stage?

Je doet stage in kinderdagverblijven, naschoolse opvang, kleuterklas…

Wat kan je hierna doen?

Je kan meteen aan de slag als kinderbegeleider.

Je kan verder studeren aan een hogeschool: Graduaat Basisverpleegkunde, Orthopedagogische begeleiding, Maatschappelijk werk …

Hulp of extra info nodig

Vakken
7KZ

Algemeen

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

4

Frans

2

Complementaire vakken

Masterclass

1

Specifiek

Directe Zorg

1

Expressie

2

Indirecte Zorg

1

Pedagogisch agogisch handelen

6

Seminarie

2

Stage-uren

11

Totaal aantal uren

34

domein

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je werkt graag met mensen en je draagt zorg voor jezelf en voor anderen. Later wil je graag werken met kinderen, ouderen of met mensen die hulp nodig hebben.