DERDE GRAAD

Opvoeding en begeleiding

FINALITEIT

doorstroom + arbeidsmarkt

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je hebt een warm hart en je draagt zorg voor anderen. Je bent sociaal en steekt graag de handen uit de mouwen. Je houdt van psychologie, pedagogie en welzijnszorg. Je wilt graag mensen begeleiden. Later wil je aan de slag als leraar, kinderbegeleider of begeleider van mensen met een beperking.

In de tweede graad volgde je Maatschappij- en welzijnswetenschappen, Humane wetenschappen of Maatschappij en welzijn. Kom je uit een andere studierichting, dan moet je een extra inspanning doen voor de specifiek vakken.

Wat leer je?

De focus ligt op kinderen van 0 tot 12 jaar. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe je hun gezondheid kan bevorderen.

Je leert alles over opvoeden en het ondersteunen van mensen die extra zorg nodig hebben.

Waar doe je stage?

Je doet stage in de kinderopvang en als begeleider van mensen met een beperking. 

Je leert geleidelijk aan de werking van de stageplaats kennen en leert hier aan deel te nemen.

Wat kan je hierna doen?

Je kan verder studeren aan een hogeschool: Pedagogie van het Jonge Kind, Orthopedagogische begeleiding, Begeleider in de kinderopvang, Maatschappelijk werk, Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Verpleegkunde…

Of je kan starten als begeleider.

Hulp of extra info nodig

Vakken
5OpBe
6OpBe

Algemeen

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Taal

Frans

2

2

Engels

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

Wiskunde

3

3

Complementaire vakken

ICT

1

1

Economische Vorming

1

1

Masterclass

1

1

Specifiek

Opvoeding en begeleiding

12

12

Totaal aantal uren

32

32

domein

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je werkt graag met mensen en je draagt zorg voor jezelf en voor anderen. Later wil je graag werken met kinderen, ouderen of met mensen die hulp nodig hebben.