DERDE GRAAD

Gezondheidszorg

FINALITEIT

doorstroom + arbeidsmarkt

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je hebt een warm hart en je draagt zorg voor anderen. Je bent sociaal en steekt graag de handen uit de mouwen. Je houdt van gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen en communicatie. Later wil je aan de slag als verzorgende, zorgkundige of verpleger.

In de tweede graad volgde je Maatschappij- en welzijnswetenschappen, Humane wetenschappen of Maatschappij en welzijn. Kom je uit een andere studierichting, dan moet je een extra inspanning doen voor de specifieke vakken.

Wat leer je?

De focus ligt op volwassenen en ouderen. Je leert hoe mensen zich ontwikkelen en je leert hun gezondheidstoestand observeren. Professionele communicatie is een belangrijk onderdeel.

Je leert mensen ondersteunen in de activiteiten van hun dagelijkse leven.

Waar doe je stage?

Je doet stage als verzorgende of zorgkundige in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, een voorziening of bij mensen thuis.

Je leert geleidelijk aan zorg dragen voor ouderen en zorgbehoevenden.

Wat kan je hierna doen?

Je kan verder studeren aan een hogeschool: Maatschappelijk werk, Sociaal-cultureel werk, Orthopedagogische begeleiding, Toegepaste psychologie, Sociaal werk, Onderwijs, Verpleegkunde…

Je kan ook starten als verzorgende.

Hulp of extra info nodig

Vakken
5GeZo
6GeZo

Algemeen

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Taal

Frans

2

2

Engels

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

Wiskunde

3

3

Complementaire vakken

ICT

1

1

Economische Vorming

1

1

Masterclass

1

1

Specifiek

Gezondheidszorg

12

12

Totaal aantal uren

32

32

domein

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je werkt graag met mensen en je draagt zorg voor jezelf en voor anderen. Later wil je graag werken met kinderen, ouderen of met mensen die hulp nodig hebben.