DERDE GRAAD

Basiszorg en ondersteuning

FINALITEIT

arbeidsmarkt

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je hebt een warm hart en draagt zorg voor anderen. Je bent sociaal en steekt graag de handen uit de mouwen. Later wil je aan de slag als logistiek assistent in de zorg, zorgkundige of kinderbegeleider.

In de tweede graad volgde je Zorg en welzijn of Maatschappij en welzijn. Kom je uit een andere studierichting, dan moet je een extra inspanning doen voor de specifieke vakken.

Wat leer je?

Je leert maaltijden bereiden, wassen, strijken, schoonmaken… Kortom, alle basistaken van het huishouden.

Je leert cliënten helpen bij hun zorgnoden. Je organiseert activiteiten op maat van kinderen of volwassenen en je ondersteunt hun welbevinden.

Waar doe je stage?

Je doet stage in een woonzorgcentrum, een voorziening, de kinderopvang of bij mensen thuis.

Je leert geleidelijk aan zorg dragen voor ouderen en zorgbehoevenden en al doende de werking van een kinderdagverblijf kennen.

Wat kan je hierna doen?

Je kan meteen aan de slag als logistiek assistent in de zorg of als huishoudhulp.

Je kan ook verder studeren: kinderbegeleider, graduaat basisverpleegkunde…

Hulp of extra info nodig

Vakken
5BaZo
6BaZo

Algemeen

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Project Algemene Vakken

Nederlands

3

3

Maatschappelijke Vorming

1

1

Wiskunde

2

2

Taal

Frans

2

1

Engels

1

2

Complementaire vakken

ICT

1

1

Masterclass

1

1

Specifiek

Basiszorg en ondersteuning

17

17

Totaal aantal uren

32

32

domein

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Je werkt graag met mensen en je draagt zorg voor jezelf en voor anderen. Later wil je graag werken met kinderen, ouderen of met mensen die hulp nodig hebben.