TWEEDE GRAAD

Bedrijfswetenschappen

FINALITEIT

doorstroom

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je houdt van cijfers en hebt een passie voor het bedrijfsleven. Je kan vlot met de computer werken.

In de eerste graad volgde je de A-stroom. Je kan grotere hoeveelheden theorie studeren, logisch redeneren en verbanden leggen tussen inhouden.

Wat leer je?

Je leert de economie als systeem kennen en je leert over de werking van ondernemingen.

Voor economie krijg je dezelfde leerstof als in Economische wetenschappen, maar je krijgt meer tijd om de leerstof te verwerken. In dit vak ga je aan de slag met thema’s als internationale handel, marktwerking en de rol van de overheid.

Wat kan je hierna doen?

Je kan in de derde graad kiezen uit:

  • Bedrijfswetenschappen (doorstroom)
  • Applicatie- en databeheer (dubbele finaliteit)
  • Bedrijfsorganisatie (dubbele finaliteit)
  • Commerciële organisatie (dubbele finaliteit)
  • Internationale handel en logistiek (dubbele finaliteit)

Wil je een andere studierichting volgen, dan bekijken we samen wat er mogelijk is.

Hulp of extra info nodig

Vakken
3BeWe
4BeWe

Algemeen

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Taal

Frans

3

3

Engels

2

2

Nederlands

4

4

Wiskunde

Wiskunde

5

5

Complementaire vakken

ICT

1

1

Artistieke Vorming

1

1

Mens en samenleving

1

1

Masterclass

1

1

Specifiek

Economie

6

6

Informaticawetenschappen

-

1

Totaal aantal uren

32

32

domein

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Je werkt graag met de computer en je bent geboeid door het bedrijfsleven. Later wil je graag werken in een winkel, een magazijn, een groot bedrijf of met klanten.

Bedrijfswetenschappen  (Doorstroom)

Applicatie- en Databeheer  (Dubbele finaliteit)

Bedrijfsorganisatie  (Dubbele finaliteit)

Commerciële Organisatie  (Dubbele finaliteit)

Onthaal, Organisatie en Sales  (Arbeidsmarkt)

Logistiek  (Arbeidsmarkt)

Winkelbeheer en etalage  (Retailmanagement - BSO)