DERDE GRAAD

Bedrijfsorganisatie

FINALITEIT

doorstroom + arbeidsmarkt

THEORIE

PRAKTIJK

Voor wie?

Je houdt van cijfers en hebt een passie voor het bedrijfsleven. Je kan vlot met de computer werken en je werkt zeer nauwkeurig.

In de tweede graad volgde je Bedrijfswetenschappen, Bedrijf en organisatie of Economische wetenschappen. Kom je uit een andere studierichting, dan moet je een extra inspanning doen voor de specifieke vakken.

Wat leer je?

Je leert alles over macro- en micro-economie en de werking van een onderneming.

Je wordt een krak in boekhouden en financieel beheer en je krijgt de basis van personeelsbeheer onder de knie.

Wat kan je hierna doen?

Je kan verder studeren aan een hogeschool: Bedrijfsmanagement, Accounting Administration, Organisatiemanagement, Onderwijs…

Of je kan starten als administratief medewerker, als medewerker op een personeelsdienst of financiële dienst …

Hulp of extra info nodig

Vakken
5BeOr
6BeOr

Algemeen

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

1

1

Taal

Frans

2

2

Engels

2

2

Nederlands

3

3

Wiskunde

Wiskunde

3

3

Complementaire vakken

ICT

1

1

Masterclass

1

1

Specifiek

Bedrijfsorganisatie

13

13

Totaal aantal uren

32

32

domein

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Je werkt graag met de computer en je bent geboeid door het bedrijfsleven. Later wil je graag werken in een winkel, een magazijn, een groot bedrijf of met klanten.

Bedrijfswetenschappen  (Doorstroom)

Applicatie- en Databeheer  (Dubbele finaliteit)

Bedrijfsorganisatie  (Dubbele finaliteit)

Commerciële Organisatie  (Dubbele finaliteit)

Onthaal, Organisatie en Sales  (Arbeidsmarkt)

Logistiek  (Arbeidsmarkt)

Winkelbeheer en etalage  (Retailmanagement - BSO)