Brede
Eerste
Graad
1ste
leerjaar A

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

In het eerste leerjaar A kunnen alle leerlingen terecht die het getuigschrift basisonderwijs behalen. Wij kiezen uitdrukkelijk voor een eerste algemeen jaar waarin leerlingen binnen 1A nog geen keuzes maken. Leerlingen worden wel begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren en maken kennis met verschillende studiedomeinen binnen een projectwerking. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Hoe doen we dat?

De complementaire uren worden daarom volledig ingezet om te differentiëren en te exploreren binnen de talentenuren en het domeinuur.

Alle leerlingen in 1A zitten in heterogene klasgroepen. Alle leerstof wordt aan alle leerlingen aangeboden maar iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn mogelijkheden. Er wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd.
Drie complementaire lesuren worden ingezet voor differentiatie. Die uren heten talentenuren. In de talentenuren (3 lesuren per week) werkt elke leerling op eigen tempo, of eerder gericht op verdieping of eerder gericht op remediëring volgens zijn mogelijkheden en talenten voor de verschillende vakken.
De talentenuren gaan door in het openleercentrum. Leerlingen worden daar begeleid en gecoacht door hun eigen vakleerkrachten Nederlands, Frans en wiskunde. De leercoach is daar ook steeds aanwezig en zij zorgt voor de verdieping en ondersteuning van het luik leren leren en de zaakvakken. Zo krijgen de leerlingen de optimale begeleiding. Er is binnen die talentenuren ook ruim aandacht voor de talenten van elke leerling en voor het compenserend vermogen dat in hun talenten schuilt.

Eén complementair lesuur wordt ingezet om leerlingen in de vorm van projecten kennis te laten maken met verschillende studiedomeinen. Dat uur heet het domeinuur.
In het domeinuur wordt projectmatig gewerkt. De leerlingen doorlopen 4 projecten in de loop van het schooljaar. Zo leren ze vier studiedomeinen kennen: STEM, kunst en creatie, maatschappij en welzijn en economie en organisatie.
De projecten vertrekken steeds vanuit de interesses van de leerlingen en een eventuele onderzoeksvraag en laten leerlingen zelf ontdekken wat dat domein kan inhouden. Er wordt ook steeds naar een eindproduct toe gewerkt: een creatie of een voorstelling.

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL 1A
Aardrijkskunde 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Participatie
Klasuur 1
Talentenwerking
Talenturen 3
Domeinuren 1
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
1ste
leerjaar B

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

In het eerste leerjaar B kunnen alle leerlingen terecht die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen.
Wij kiezen uitdrukkelijk voor een eerste algemeen jaar waarin leerlingen binnen 1B nog geen keuzes maken. Leerlingen worden wel begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren en maken kennis met verschillende studiedomeinen binnen de lessen techniek en de SWAP-projectwerking. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Hoe doen we dat?

Drie lesuren worden ingezet voor een vakdoorbrekende projectwerking. Die uren heten SWAP: samenwerken aan projecten.

In de SWAP-uren (3 lesuren per week) werken leerlingen in groep aan projecten waarin leerplandoelstellingen van meerder vakken gecombineerd worden.
De projecten vertrekken steeds vanuit de interesses van de leerlingen en een eventuele onderzoeksvraag en laten leerlingen zelf handelend experimenteren en ontdekken. Er wordt ook steeds naar een eindproduct toe gewerkt: een creatie of een voorstelling.

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL 1B
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke Vorming 3
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 6
Plastische Opvoeding 2
Techniek 5
Wiskunde 3
Participatie
Klasuur 1
Talentenwerking
SWAP-uren 3
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
2de
leerjaar A

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

In het tweede leerjaar A kunnen alle leerlingen terecht die een A-attest behalen in 1A. Wij willen ook het tweede leerjaar A breed en oriënterend houden. Daarom kiezen wij uitdrukkelijk om de keuzes die leerlingen moeten maken zo beperkt mogelijk te houden. Leerlingen worden verder begeleid om hun eigen talenten verder te kunnen exploreren. Zo bereiden we hen voor op een positieve studiekeuze naar de tweede graad toe.

Hoe doen we dat?

De complementaire uren worden daarom volledig ingezet om te differentiëren en te exploreren binnen de talentenuren en hun gekozen basisoptie.
Leerlingen kiezen uit een breed aanbod, volgens hun interesse, voor een keuzepakket van 5 lesuren. Voor die lesuren zitten leerlingen samen met leerlingen die dezelfde keuze maken. Deze uren maken deel uit van de basisoptie.

In de BenedictusPoort kunnen onderstaande basisopties gekozen worden:

 • Handel
  • Initiatie in administratie, retail en logistiek (3 uren)
  • ICT- en klavierbehendigheid (2 uren)
 • Moderne wetenschappen
  • Wetenschappelijk Werk (3 uren)
  • Socio-Economische Initiatie (2 uren)
 • Sociaal-technische vorming
  • Sociale en technische vorming (2 uren)
  • Techniek-wetenschappen (3 uren)
 • Techniek-wetenschappen
  • Techniek-wetenschappen (5 uren)

Alle leerlingen in 2A zitten in heterogene klasgroepen. Alle leerstof wordt aan alle leerlingen aangeboden maar iedereen verwerkt de leerstof volgens zijn mogelijkheden. Er wordt zeer sterk binnen de klas gedifferentieerd.
Twee complementaire lesuren worden ingezet voor differentiatie. Die uren heten talentenuren.
In de talentenuren (2 lesuren per week) werkt elke leerling op eigen tempo, of eerder gericht op verdieping of eerder gericht op remediëring volgens zijn mogelijkheden en talenten voor de verschillende vakken.
De talenturen gaan door in het openleercentrum. Leerlingen worden daar begeleid en gecoacht door hun eigen vakleerkrachten Nederlands, Frans en wiskunde. De leercoach is daar ook steeds aanwezig en zij zorgt voor de verdieping en ondersteuning van het luik leren leren en de zaakvakken. Zo krijgen de leerlingen de optimale begeleiding. Er is binnen die talentenuren ook ruim aandacht voor de talenten van elke leerling en voor het compenserend vermogen dat in hun talenten schuilt.

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL 2A
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde 4
Basisoptie
Basisoptie 5
Participatie
Klasuur 1
Talentenwerking
Talenturen 2
Totaal 32
Brede
Eerste
Graad
2de
beroeps-voorbereidend leerjaar

 

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

In het beroepsvoorbereidend leerjaar kunnen alle leerlingen terecht die 1A of 1B doorlopen hebben. Leerlingen kiezen in het beroepsvoorbereidend leerjaar een combinatie van twee beroepenvelden volgens hun interesse.

In de BenedictusPoort kunnen onderstaande combinaties van beroepenvelden gekozen worden:

 • Decoratie & Kantoor en verkoop
 • Kantoor en verkoop & Verzorging-voeding
 • Decoratie
  • Decoratie (2 uren)
  • Decoratie - praktijk (5 uren)
 • Kantoor-verkoop
  • ICT en klaviervaardigheid (2 uren)
  • Initiatie in administratie, retail en logistiek (2 uren)
  • Frans (2 uren)
  • Nederlands (1 uur)
 • Verzorging-voeding
  • Personenzorg (2 uren)
  • Zorg voor leef- en woonsituatie (2 uren)
  • Zorg voor voeding (3 uren)

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL 2 Beroepsvoorbereidend leerjaar
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 3
Participatie
Klasuur 1
Beroepenvelden
Beroepenveld 1 7
Beroepenveld 2 7
Totaal 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de graad

Humane wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Binnen dit studiedomein staat "de mens" centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel en collectief gedrag. Je hebt interesse in mensen en het onbekende. Je wil hen misschien dingen aanleren of hen motiveren, maar je wil vooral ook weten hoe de maatschappij de fundamentele aspecten van het samenleven organiseert en hoe dat allemaal ontstaan is. Je maakt kennis met de werking van de media, het gerecht, de politiek en de economie. Je verwerft inzicht in kunst als blik op de samenleving en je leert te argumenteren over actuele gebeurtenissen. Zo verruim je je horizon op de wereld en krijg je een kritische blik op de informatiestroom. Je wordt ondergedompeld in de dynamiek van cultuur en je krijgt een introductie in de psychologie en in de sociologie. Je leert na te denken over identiteit en diversiteit, over vrijheid en rechtvaardigheid. Hoe zijn we geworden wie we zijn ? Een leven met of zonder onderzoek, het tweede is in ieder geval geen optie binnen de humane wetenschappen.

De richting Humane wetenschappen is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs (Bachelor en Master).

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Humane wetenschappen
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica - 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding - 1
Nederlands 4 4
PO 1 -
Wiskunde 4 4
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 3 3
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de Graad

Sociale en technische wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Sociale en technische wetenschappen is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Sociale en technische wetenschappen
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten 6 6
Natuurwetenschappen 3 4
Sociale wetenschappen 4 3
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
2de Graad

Verzorging-voeding

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Verzorging-voeding is een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Verzorging-voeding
3de jaar 4de jaar
Frans 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding 1 1
PAV 6 6
Plastische opvoeding 2 2
Richtingspecifieke vakken
Verzorging-voeding 16 16
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de graad

Humane wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Binnen dit studiedomein staat "de mens" centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel en collectief gedrag. Je hebt interesse in mensen en het onbekende. Je wil hen misschien dingen aanleren of hen motiveren, maar je wil vooral ook weten hoe de maatschappij de fundamentele aspecten van het samenleven organiseert en hoe dat allemaal ontstaan is. Je maakt kennis met de werking van de media, het gerecht, de politiek en de economie. Je verwerft inzicht in kunst als blik op de samenleving en je leert te argumenteren over actuele gebeurtenissen. Zo verruim je je horizon op de wereld en krijg je een kritische blik op de informatiestroom. Je wordt ondergedompeld in de dynamiek van cultuur en je krijgt een introductie in de psychologie en in de sociologie. Je leert na te denken over identiteit en diversiteit, over vrijheid en rechtvaardigheid. Hoe zijn we geworden wie we zijn ? Een leven met of zonder onderzoek, het tweede is in ieder geval geen optie binnen de humane wetenschappen.

De richting Humane wetenschappen is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs (Bachelor en Master).

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Humane wetenschappen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Economische vorming 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Cultuurwetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 3 3
Seminarie 2 2
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Sociale en technische wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Sociale en technische wetenschappen is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Sociale en technische wetenschappen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Integrale opdrachten 6 6
Natuurwetenschappen 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Gezondheids- en welzijnswetenschappen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Richtingspecifieke vakken
Gezondheid en welzijn 3 3
Psychologie en pedagogiek 3 3
Seminarie 2 2
Stage-uren 4 4
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 1 1
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
3de Graad

Verzorging

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Verzorging is een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Verzorging
5de jaar 6de jaar
Frans 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
PAV 4 4
Richtingspecifieke vakken
Seminarie 1 1
Stage-uren 11 11
Verzorging 11 11
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Maatschappij
en Welzijn
7de jaar

Kinderzorg

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Kinderzorg is een zevende specialisatiejaar dat voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Kinderzorg
7de jaar
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Expressie 2
Seminarie 2
Stage-uren 11
Verzorging 8
Participatie
Klasuur 1
Totaal 34
Domein
Maatschappij
en Welzijn
7de jaar

Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein maatschappij en welzijn in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staat “de mens” centraal. Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag. Je helpt graag mensen. Kinderen, ouderen of mensen met een beperking, je staat altijd voor iedereen klaar. Je wil hun dingen aanleren en hen motiveren.

De richting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige is een zevende specialisatiejaar dat voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Expressie 2
Seminarie 2
Stage-uren 11
Verzorging 8
Participatie
Klasuur 1
Totaal 34
Domein
STEM
2de Graad

Wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een wetenschappelijke richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

De richting wetenschappen is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Wetenschappen
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding - 1
Nederlands 4 4
PO 1 -
Richtingspecifieke vakken
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Wiskunde 5 5
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
STEM
2de Graad

Techniek-Wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een wetenschappelijke richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

De richting Techniek-wetenschappen is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Techniek-wetenschappen
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 -
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken
Biologie 2 2
Chemie 4 4
Fysica 4 4
Wiskunde 5 6
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
STEM
3de Graad

Wetenschappen-wiskunde

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een wetenschappelijke richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

De richting Wetenschappen-wiskunde is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Wetenschappen-wiskunde
5de jaar 6de jaar
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Seminarie 2 2
Wiskunde 6 6
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
STEM
3de Graad

Techniek-Wetenschappen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein STEM in de BenedictusPoort, dan kies je voor een wetenschappelijke richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Binnen dit studiedomein staan Science, Technology, Engineering en Mathematics centraal. Je leert met behulp van wiskunde, wetenschappen en technologie maatschappelijk relevante problemen op te lossen. Je leert abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren.

De richting Techniek-wetenschappen is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Techniek-wetenschappen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken
Toegepaste biologie 3 2
Toegepaste chemie 5 6
Toegepaste fysica 4 4
Wiskunde 6 6
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Economie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting economie is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Economie
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding - 1
Nederlands 4 4
PO 1 -
Wiskunde 4 4
Richtingspecifieke vakken
Economie 4 4
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Ondernemen en IT (Handel)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting handel is een studierichting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Ondernemen en IT (Handel)
3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 6 6
Frans 4 4
Toegepaste informatica 3 3
Wiskunde 4 4
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
2de Graad

Retail (Verkoop)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting verkoop is een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Retail (Verkoop)
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands zakelijke communicatie 2 2
PAV 6 6
Richtingspecifieke vakken
Administratie 6 6
Engels 4 4
Frans 4 4
Retail 5 5
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Economie-moderne talen

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Economie-moderne talen is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Economie-moderne talen
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Economie 4 4
Seminarie 2 2
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 32
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Accountancy en IT
(Boekhouden-informatica)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Boekhouden-informatica is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Accountancy en IT (Boekhouden-informatica)
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 6 7
Toegepaste informatica 5 5
Wiskunde 4 4
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

IT en Netwerken
(Informaticabeheer)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Informaticabeheer is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL IT en Netwerken (Informaticabeheer)
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie - 2
Toegepaste informatica 11 10
Wiskunde 4 3
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Marketing en ondernemen (Handel)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Handel is een richting die voorbereidt op hoger onderwijs korte type.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Marketing en ondernemen (Handel)
5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 3 3
Richtingspecifieke vakken
Bedrijfseconomie 9 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 32 33
Domein
Economie en Organisatie
3de Graad

Retail-Logistiek of Retail-Visual Merchandising (Verkoop)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Verkoop is een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL Verkoop (retail-logistiek/visual merchandising)
5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
PAV 4 4
Richtingspecifieke vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Nederlands zakelijke communicatie 2 -
Keuzemodule: Logistiek of Visual Merchandising 5 5
Retail 9 8
Stage-uren 4 7
Participatie
Klasuur 1 1
Totaal 33 33
Domein
Economie en Organisatie
7de jaar

Retailmanagement
(Winkelbeheer en Etalage)

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:

BenedictusPoort Campus LEDEBERG
Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48
Contacteer ons voor meer informatie

Kies je voor het domein economie en organisatie in de BenedictusPoort, dan kies je voor een uitgebreid aanbod studierichtingen. In de BenedictusPoort vind je verschillende richtingen binnen dit domein, van richtingen die voorbereiden op hoger onderwijs tot beroepsgeoriënteerde richtingen.

Binnen dit studiedomein staan cijfers en geld centraal. In alle studierichtingen komt het vak economie in een of andere vorm terug. Dit kan gewone economie zijn, toegepaste economie of boekhouden. Dit alles om uiteindelijk in een bedrijf te kunnen functioneren of zelfs zelf een bedrijf op te kunnen starten.

De richting Winkelbeheer en etalage is een studierichting die voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Klasuur

In de BenedictusPoort hebben leerlingen inspraak in het beleid van de school. Elke klas heeft een klasuur en er is een uitgebouwde leerlingenraad.
De klastitularis begeleidt dit klasuur. Het lesuur is bedoeld om de inspraak van leerlingen te activeren, leerlingen aan te zetten tot sociaal en maatschappelijk engagement en om leerlingen aan te zetten tot een open geest met respect voor andersdenkenden.
In het klasuur bepalen de leerlingen de onderwerpen die besproken worden en welke projecten eventueel uitgewerkt worden. Zij zijn eigenaar van het klasuur. Ze leren ook om een verslaggeving op te maken van de besproken items. In elke klas wordt binnen het klasuur ook een KLAP’er gekozen door de groep: een klasaanspreekpunt. De KLAP’er is de spreekbuis van de klas en ook het aanspreekpunt van de klas voor de leerlingenraad, de directie, …

LESSENTABEL 7de jaar Retailmanagement (Winkelbeheer en Etalage)
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
PAV 4
Richtingspecifieke vakken
Engels 2
Frans 2
Stage-uren 7
Visual Merchandising 4
Winkelbeheer 9
Participatie
Klasuur 1
Totaal 33
BenedictusPoort logo