BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Kinderzorg

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De leerling leert binnen teamverband begeleiding (op verzorgend, (ped)agogische en huishoudelijk vlak) op maat te bieden aan jongere zorgvragers van 0 tot 12 jaar in zorg- en opvangsituaties. 

De leerling verwerft daarvoor inzicht in de ontwikkeling van de baby, peuter en kind én in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. 

Hij verwerft de nodige ondersteunende kennis en vaardigheden (methodisch werken, omgaan met kinderen, bevorderen van welbevinden, omgaan met diversiteit, binnen een zorgplan werken...). 

Hoe verloopt het leerproces in deze studierichting?

Er is veel praktijk op school en de leerling loopt stage in de opvang van kinderen van 0 en 3 jaar en in de (buitenschoolse) opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.  

Wie kan starten in deze studierichting?

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten voor het specialisatiejaar. De 3de graad Verzorging vormt de meest logische onderbouw. 

Het is ook mogelijk om in te stromen vanuit 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en welzijnswetenschappen of Sociale en technische wetenschappen. Men moet dan bereid zijn om een mogelijke achterstand qua kennis en praktijkervaring bij te werken. 

Wat na deze studierichting?

De leerling kan werken als begeleider in de kinderopvang. 

De leerling kan doorstromen naar een Se-n-Se Leefgroepenwerking, Internaatswerking of naar Verpleegkunde HBO5.  

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus (*):
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

specialisatiejaar
Expressie 2
Frans 2
Godsdienst 2
Kinderzorg 21
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Totaal 33(*) Deze studierichting behoort tot het studieaanbod van BenedictusPoort Campus Maria Middelares, de lessen worden georganiseerd op Campus Ledeberg.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go