BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Wetenschappen-wiskunde

Leerlingen die kiezen voor een ASO-studierichting, krijgen een ruime blik op de wereld en een opleiding die hen voorbereidt op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool.

Het profiel van de studierichtingen met de component wetenschappen

 • Het bestuderen van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica.
 • Aandacht voor empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan.
 • Kritisch analyseren en evalueren van cijfermateriaal:
  • het zien en formuleren van een probleem
  • het opstellen van een hypothese
  • het toetsen van de hypothese door experimenten
  • het logisch benaderen van de vaststellingen
  • het formuleren van besluiten.
 • Motorische aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren.

Het profiel van de leerling van de studierichtingen met de component wetenschappen

 • Je hebt interesse voor de brede werkelijkheid: zowel voor biologie, chemie en fysica.
 • Je ziet moderne talen als een middel om wetenschappelijke literatuur beter onder de knie te krijgen.
 • Je wil zoeken naar de orde, samenhang en structuren van de omringende wereld.
 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de verklaring van de natuurverschijnselen.
 • Je wil problemen steeds procesmatig oplossen. Dit houdt in dat je het probleem eerst voor jezelf omschrijft, dat je mogelijke oplossingen vooropstelt en dat je door onderzoek, vergelijking en logische benadering tot een oplossing wil komen.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.
 • Je bezit voldoende motorische aanleg voor proefondervindelijk onderzoek.

Het profiel van de studierichtingen met de component wiskunde

 • Via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie komen in de wiskunde.
 • Op zoek gaan naar het onderliggend wiskundig probleem in een gegeven vraagstuk via die deelvakken.
 • Omzetten van concrete problemen naar een wiskundig model.
 • Wiskundige begrippen inkaderen in structuren.
 • Opgestelde structuren exact kunnen beschrijven.
 • Hoge eisen op het vlak van inzicht.

Het profiel van de leerling van de studierichtingen met de component wiskunde

 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de abstracte wereld van de wiskunde.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en bent leerbereid.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 1 2
Chemie 2 2
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminaries 2 2
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go