BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Techniek-wetenschappen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De derde graad Techniek-Wetenschappen is sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht. Techniek-Wetenschappen is een doorstroomrichting, d.w.z. dat er niet direct een beroepsgerichte vorming gegeven wordt. Er is voldoende aandacht voor de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die vereist zijn om met succes verdere studies te kunnen aanvangen.

De natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd.

Door laboratoriumoefeningen worden de experimentele vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. Daarnaast leert men ook de vereiste basisattitudes in verband met het veilig omgaan met stoffen en labmaterieel.

De wiskundige vaardigheden zijn belangrijk om de meer theoretische aspecten van de natuurwetenschappen te begrijpen en te doorgronden. Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn naast de wiskundige vaardigheden ook ict-vaardigheden vereist. De wiskundige vaardigheden zijn ook noodzakelijk om hogere studies met een wetenschappelijk karakter, met succes te kunnen doorlopen.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

De tweede graden ‘Techniek-Wetenschappen’ en ‘Wetenschappen’ bieden de beste voorbereiding. Daarnaast kunnen ook leerlingen met voldoende wiskundige en wetenschappelijke voorkennis deze studierichting aanvatten.

 

Wat na deze studierichting?

Wegens het doorstroomkarakter van de studierichting is verder studeren eigenlijk het normale vervolg na de derde graad. Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, moeten alle wetenschappelijke studierichtingen op bachelor niveau binnen de mogelijkheden liggen. Voor de wiskundig en wetenschappelijk sterke leerlingen moet zelfs een master mogelijk zijn. Daarnaast kunnen ook nog andere studies mogelijk zijn, zoals verpleging, onderwijs, paramedische beroepen e.d.

 

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus (*):
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Toegepaste Biologie 3 2
Toegepaste Chemie 5 6
Toegepaste Fysica 4 4
Wiskunde 6 6
Totaal 32 32


(*) Deze studierichting behoort tot het studieaanbod van BenedictusPoort Campus Maria Middelares, de lessen worden georganiseerd op Campus Ledeberg.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go