BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Sociale- en technische wetenschappen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Jongeren ontwikkelen verder een aantal competenties die in de tweede graad STW reeds in beperkte mate verworven werden:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen. Het leren in samenhang wordt bij uitstek gedaan tijdens het werken met Integrale Opdrachten. Jongeren worden voorbereid op het doorstromen naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.
Jongeren werken verder aan de verkenning van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de eigen positie daarin. Zij krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad STW en/of met een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

 

Wat na deze studierichting?

Jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

 

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus (*):
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale Vakopdrachten 6 6
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
Totaal 32 32


(*) Deze studierichting behoort tot het studieaanbod van BenedictusPoort Campus Maria Middelares, de lessen worden georganiseerd op Campus Ledeberg.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go