BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Secretariaat-talen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De vorming in de derde graad Secretariaat-talen bestaat uit twee componenten:

  • een brede algemeen-vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans, Engels en Duits) aangevuld met een geïntegreerde drietalige zakelijke communicatie (Nederlands, Frans en Engels);
  • een bedrijfsgerichte component met een stevige ‘Secretariaatsvorming’ waarin de ICT-toepassingen met inbegrip van BIN-normen belangrijk zijn. Met een gerichte juridische vorming krijgen de leerlingen een volwaardige secretariaatsopleiding.
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Instapvereisten voor de derde graad Secretariaat-talen zijn een bijzondere aanleg en interesse voor (vreemde) talen en secretariële vaardigheden. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel-talen in de derde graad Secretariaat-talen in.

De jongere die niet uit het studiegebied Handel komt, zal ernstige inspanningen moeten doen om tekorten in de (vreemde) talen en ICT-toepassingen bij te werken.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Secretariaat-talen krijgt de jongere, indien hij slaagt, een oriënteringsattest A. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad Kantoor/Verkoop.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Secretariaat-talen krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs.  

Na de derde graad Secretariaat-talen kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 4 4
Engels en zakelijke communicatie
4 4
Frans en zakelijke communicatie
4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands en zakelijke communicatie
5 5
Secretariaat 7 7
Wiskunde 2 2
Totaal 32 32


Tijdens het schooljaar ga je gedurende 2 weken op stage.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go