BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Informaticabeheer

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De vorming in de derde graad Informaticabeheer bestaat uit twee componenten:

  • een algemeen-vormende component met bijzondere aandacht voor de taalvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). De wiskunde vereist een hoger abstractieniveau en is ondersteunend voor de informaticatoepassingen;
  • een bedrijfsgerichte component met een specialistische vorming toegepaste informatica (beheer van computersystemen en netwerken, gebruik en beheer van softwarepakketten met inbegrip van BIN-normen en software-ontwikkeling met terugkoppeling naar de praktijk). Daarnaast is er nog een bedrijfseconomische vorming met administratieve, commerciële en juridische accenten.
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals probleemoplossend, ordelijk en nauwkeurig werken.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Instapvereisten voor de derde graad Informaticabeheer zijn een bijzondere interesse voor informatica, zowel hardware als software, een voldoende abstractievermogen voor wiskunde en interesse voor talen. In principe stroomt de jongere uit de tweede graad Handel in de derde graad Informaticabeheer in.

De jongere die niet uit het studiegebied Handel komt, heeft mogelijkheden in de derde graad Informaticabeheer. Hij moet, naast de interesse voor het informaticagedeelte, voldoende aandacht hebben voor de algemene vakken van de studierichting.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad Informaticabeheer krijgt de jongere een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied Handel nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad Kantoor/Verkoop.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad Informaticabeheer krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs. Indien de jongere slaagt voor het vak 'bedrijfsbeheer' dan ontvangt deze ook het attest 'bedrijfsbeheer'.

Na de derde graad Informaticabeheer kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad binnen het studiegebied Handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfsbeheer 2 2
Engels 3 3
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Toegepaste Informatica 11 11
Wiskunde 4 4
Totaal 32 32


Tijdens het schooljaar ga je in het 2e jaar gedurende 2 weken op stage.BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go