BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Farmaceutisch-technisch assistent

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Het KB van 5 februari 1997 (BS 02/07/97) definieert het beroep van apotheekassistent als een paramedisch beroep, legt vast dat dit beroep wordt uitgeoefend onder de beroepstitel ‘farmaceutisch-technisch assistent', en bepaalt welke de kwalificatievereisten zijn voor de uitoefening van het beroep.

De studierichting is een wetenschappelijk-technische studierichting met paramedische aspecten. Het wetenschappelijk aspect van de vorming beoogt het opbouwen van een degelijke wetenschappelijke kennis en het vertrouwd worden met wetenschappelijke onderzoeksmethodes.

Het paramedisch karakter blijkt uit de ruime aandacht voor aandoeningen en hun oorzaken, en voor de werking en de bereiding van geneesmiddelen. De leerlingen worden ingewijd in de werking van de apotheek en het werk van de farmaceutisch-technisch assistent.

Bovendien is deze studierichting een technische richting: laboratoriumoefeningen en een ruim aantal uren stages in de officina, concretiseren de verworven theoretische inzichten en bieden kansen tot het integreren en toepassen van basiskennis.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

De tweede graad Techniek-wetenschappen biedt de beste voorbereiding, maar ook gemotiveerde leerlingen uit de tweede graad zoals ‘Sociale en technische wetenschappen’, ‘Industriële wetenschappen’ of  'Wetenschappen' kunnen deze studierichting aanvatten.

 

Wat na deze studierichting?

Wie het diploma van farmaceutisch-technisch assistent behaalt, kan onmiddellijk aan het werk in een officina of in een ziekenhuisapotheek, of als bediende in een groothandel voor geneesmiddelen of in een tarificatiedienst.

De gemotiveerde leerlingen die wensen verder te studeren in een paramedische of wetenschappelijke richting, zijn voldoende voorbereid. Verpleegkunde, voedings- en dieetleer, laborant, regentaat wetenschappen, farmaceutische en biologische technieken, zijn studierichtingen die zeker tot de mogelijkheden behoren.

 

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus (*):
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Farmaceutische Plantkunde - 1
Farmaceutische Technologie 4 2
Frans 2 2
Fysica 2 -
Geneesmiddelenleer 2 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Parafarmacie - 1
Stage 2** 8
Tarificatie en wetgeving
1 1
Toegepaste Biologie 4 -
Toegepaste Chemie 5 2
Toxicologie - 1
Wiskunde 2 2
Totaal 32 33(*) Deze studierichting behoort tot het studieaanbod van BenedictusPoort Campus Maria Middelares, de lessen worden georganiseerd op Campus Ledeberg.
(**) Op basis van deze lesuren ga je gedurende 2 weken op stage.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go