BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Sociale en technische wetenschappen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

Jongeren verkennen de wisselwerking mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarin. Zij krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Jongeren ontwikkelen een aantal competenties:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren / een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen. Het leren in samenhang wordt bij uitstek gedaan tijdens het werken met Integrale Opdrachten.
Jongeren worden voorbereid op het later doorstromen naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector. Direct worden zij voorbereid op het doorstromen naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen, Jeugd- en gehandicaptenzorg en Gezondheids- en welzijnswetenschappen.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die geslaagd zijn in de eerste graad en een ruime belangstelling hebben voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

 

Wat na deze studierichting?

Jongeren kunnen naar de derde graad Sociale en technische wetenschappen doorstromen, maar zij kunnen ook kiezen voor meer specifieke studierichtingen zoals:

  • derde graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • derde graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
  • derde graad Verzorging
  • derde graad Organisatiehulp
Na het eerste of tweede jaar van de tweede graad Sociale en technische wetenschappen kunnen jongeren ook eventueel hun studieloopbaan voortzetten in studierichtingen die geen deel uitmaken van het studiegebied Personenzorg.

 

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus (*):
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Integrale vakopdrachten 6 6
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 4
Nederlands 4 4
Sociale Wetenschappen 3 4
Wiskunde 3 3
Talentenwerking
Talenturen  2 -
Totaal 32 32

(*) Deze studierichting behoort tot het studieaanbod van BenedictusPoort Campus Maria Middelares, de lessen worden georganiseerd op Campus Ledeberg.
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go