BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Humane wetenschappen

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting, krijgen een ruime blik op de wereld en een opleiding die hen voorbereidt op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool.

Het profiel van de studierichting Humane wetenschappen

De eigenheid van deze studierichting ligt vervat in:

 • de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
 • het leren abstract denken over een actuele problematiek.
 • het kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren van het gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft.
 • de bekwaamheid om verbanden te leggen tussen mens en samenleving.
 • het analyseren van film, krant, tv, reclame en de moderne media.
 • het doorzien en analyseren van positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken .
 • het bestuderen van ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens.
 • het uitdiepen van taalkennis en communicatieve vaardigheden.

Het profiel van de leerling van de studierichtingen Humane wetenschappen

 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je leert een kritische houding aan te nemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met die van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je mondeling en schriftelijk communiceren, met gebruik van media.
 • Je hebt aanleg voor talen.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Cultuurwetenschappen 2 2
Duits - 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Fysica 1 1
Gedragswetenschappen 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica - 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Talentenwerking
Talenturen  2 -
Totaal 32 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go