BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Handel-talen

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

 

  • De jongere leert lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Hij leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
  • De jongere leert eenvoudige commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.
  • De jongere leert eenvoudige verkooptechnieken en leert overleggen.
  • De jongere leert informaticakantoortoepassingen gebruiken.

 

Wie kan starten in deze studierichting?

In het eerste leerjaar van de tweede graad

In principe kan iedere jongere die op deze leeftijd de keuze wil maken, instromen in deze studierichting.
Jongeren uit het 2de leerjaar met basisoptie Handel hebben in de vakken Handel en Dactylografie al een smaakmaker van de leerstof van de tweede graad Handel-talen TSO gekregen.

In het tweede leerjaar van de tweede graad

De jongere zal een achterstand hebben voor bedrijfseconomie en toegepaste informatica. De school zal hiervoor gepaste inhaalbegeleidingsvoorstellen doen. Van de jongere wordt hiervoor een extra inspanning tijdens de eerste schoolweken in september verwacht.

Wat na deze studierichting?

Na het behalen van het oriënteringsattest A heeft de jongere volgende keuzemogelijkheden in de derde graad TSO van het studiegebied Handel:

  • Handel TSO: de jongere kiest voor een commercieel-administratieve opleiding. Hij zal nog wel een achterstand voor het commercieel gedeelte van bedrijfseconomie moeten bijwerken en dient voldoende sterk in wiskunde te zijn.
  • Secretariaat-talen TSO: de jongere kiest voor een administratieve opleiding.
Buiten het studiegebied Handel, kan deze leerling nog instromen in de studierichting Onthaal en public relations TSO van het studiegebied Toerisme.

Na het behalen van een oriënteringsattest B heeft de jongere verschillende keuzemogelijkheden in de derde graad BSO van het studiegebied Handel:
  • Kantoor BSO: de jongere kiest voor een administratieve en logistieke opleiding.
  • Verkoop BSO: de jongere kiest voor een verkoopsopleiding.

 

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 3 3
Duits 1 2
Engels 4 4
Frans 5 5
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 3 3
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Talentenwerking
Talenturen  2 -
Totaal 33 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go