BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Economie

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting, krijgen een ruime blik op de wereld en een opleiding die hen voorbereidt op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool.

Het profiel van de studierichtingen met de component economie

 • Deze lestijden economie omvatten drie deelvakken:
  • algemene of sociale economie: studie van de maatschappelijke realiteit;
  • bedrijfswetenschappen: studie van het bedrijfsleven;
  • recht: studie van de juridische wetmatigheden.
 • De interesse voor de economische wetenschappen kan op twee manieren geuit worden:
  • op een wetenschappelijke, analytische manier met een eerder wiskundige wijze van uitdrukken van de economische grootheden (klemtoon op de component wiskunde);
  • op een meer verbale manier waarbij de in de economie gebruikte symboliek eerder onder woorden wordt gebracht (klemtoon op de component moderne talen).

Het profiel van de leerling van de studierichtingen met de component economie

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en ordelijkheid bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Locatie

Deze studierichting kunt u volgen op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1ste jaar 2de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits - 1
Economie 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Muzikale Opvoeding - 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Talentenwerking
Talenturen  2 -
Totaal 32 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go