BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

Verzorging-voeding – kantoor en verkoop

Wat en hoe leert de jongere in deze studierichting?

De vorming bestaat uit twee beroepenvelden:

 • Het beroepenveld 'Decoratie' laat de leerlingen kennismaken met een aantal basisvaardigheden en - technieken die in de studierichtingen Publiciteit en etalage en Schilder- en decoratietechnieken van de tweede graad aan bod komen.

  Je leert er
  • op een creatieve manier omgaan met vorm, kleur en materiaal;
  • het juiste gereedschap op een verantwoorde manier gebruiken;
  • zin hebben voor detail en afwerking;
  • zin hebben voor orde en netheid;
  • een werkplan opmaken;
  • de milieu- en veiligheidsvoorschriften respecteren
 • Het beroepenveld 'Kantoor en verkoop' moet de leerlingen de gelegenheid geven zichzelf te leren kennen en zich te oriënteren binnen de mogelijkheden van het handelsonderwijs, namelijk de studierichtingen 'Kantoor' en 'Verkoop'.

  Je leert er
  • kennismaken met aspecten van administratie en verkoop;
  • juiste en efficiënte automatismen verwerven;
  • vertrouwd geraken met de computer en met elementaire vaardigheden;
  • een kritische zin voor eigen werk ontwikkelen

Wie kan starten in deze studierichting?

Je kan starten in het beroepsvoorbereidend leerjaar (2de jaar) na het beëindigen van het 1ste leerjaar A of B.

Wat na deze studierichting?

Het beroepsvoorbereidend leerjaar bereidt je voor op de tewerkstellingsgerichte studierichting van de tweede graad: kantoor of verkoop. Naast deze logische overgangen zijn er in de 2de graad nog verschillende andere keuzes haalbaar.

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

2 kantoor en verkoop - verzorging-voeding
Frans 2
Godsdienst 2
ICT en klaviervaardigheid 2
Initiatie in administratie, retail en logistiek 2
KLIP (Kansrijk Leren In groeP) 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Personenzorg 2
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 3
Zorg voor leef- en woonsituatie  2
Zorg voor voeding  3
Totaal 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go