BenedictusPoort
toegang tot kennis en groei

Opendeurdagen

Kom naar één van onze opendeurdagen en ontdek wat BenedictusPoort te bieden heeft!
Klik hier voor meer informatie

Smart School
De Bron

1ste leerjaar B

De B-stroom start met het eerste leerjaar B. Dit is een onthaalklas waar alle jongeren terecht kunnen die 12 jaar zijn of die het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben. De jongeren hoeven geen getuigschrift basisonderwijs te hebben om in te stappen. Wanneer ze voor het eerste leerjaar B geslaagd zijn, dan behalen ze automatisch het getuigschrift basisonderwijs.

Het eerste leerjaar B geeft een doorstroming naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. In dit beroepsvoorbereidend jaar worden enkele beroepenvelden aangeboden. Zo kan de jongere zijn keuze voor de tweede en derde graad voorbereiden.

In 1B maken we tijd om de opgelopen achterstand in het basisonderwijs weg te werken. Er wordt in kleinere klasgroepen les gevolgd zodat er aan de jongere extra aandacht kan worden besteed.

Locatie

De lessen worden gevolgd op onderstaande campus:
BenedictusPoort Campus Ledeberg

Hundelgemsesteenweg 93 - 9050 LEDEBERG
Tel. 09 231 23 48

Contacteer ons voor meer informatie

Lessentabel

1B
Frans 2
Godsdienst 2
KLIP (Kansrijk Leren In groeP 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Muzikale Opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
Plastische Opvoeding 3
Techniek 6
Wiskunde 4
Totaal 32
BenedictusPoort @

Campus Ledeberg
Campus Maria Middelares

Nieuwsbrief

Schrijf in op de nieuwsbrief!

go